Moet er ook een digitale rapportering over de stand van het meerjarenplan na de overdrachten worden bezorgd als er geen kredieten worden overgedragen?

Antwoord

 

Ja.

Het uitvoerend orgaan moet voor 1 maart van het lopende boekjaar bepalen welk gedeelte van de kredieten voor investeringen en financiering, die voor het vorige boekjaar opgenomen waren in het meerjarenplan maar niet zijn aangewend, worden overgedragen naar het lopende boekjaar. Het uitvoerend orgaan kan daarbij ook beslissen om geen kredieten over te dragen.

Zodra de beslissing over de overdracht genomen is, moet het bestuur de digitale rapportering met de gegevens over de stand van het meerjarenplan na de overdrachten bezorgen aan het Agentschap Binnenlands Bestuur. Die digitale rapportering moet ook gebeuren als er beslist is om geen kredieten over te dragen. Zo is er steeds voldoende actuele informatie beschikbaar over de planningsgegevens van de lokale en provinciale besturen.