Moet er in de planningsrapporten rekening gehouden worden met niet-kaskosten en niet-kasopbrengsten?

Antwoord

Nee. Het meerjarenplan en de aanpassing ervan, bevatten enkel kredieten voor geplande ontvangsten en uitgaven (schema M3). Ontvangsten en uitgaven zijn transacties die leiden tot een toename of een afname van de beschikbare en realiseerbare geldmiddelen. Het  (aangepaste) meerjarenplan bevat dus geen ramingen of kredieten voor niet-kaskosten (zoals afschrijvingen) en niet-kasopbrengsten (zoals verrekeningen van de investeringssubsidies).