Moet een bestuur voor elke prioritaire actie een afzonderlijk investeringsproject opmaken?

Antwoord

Ja. Als de raad een actie of een actieplan als prioritair definieert, dan moet de toelichting van de beleidsrapporten minstens een afzonderlijk investeringsproject bevatten per prioritaire actie of per prioritair actieplan, naargelang het rapporteringsniveau dat het bestuur gekozen heeft.

Daarnaast kan een bestuur ervoor kiezen om ook een samenvattende rapportering op te maken over de investeringen van meerdere prioritaire acties of actieplannen. Die bijkomende rapportering kan gebeuren in de vorm van het schema voor de investeringsprojecten en kan worden opgenomen in de documentatie of in de toelichting. In dat geval bevat de informatie voor de raadsleden de investeringsprojecten per prioritaire actie of per prioritair actieplan en één of meerdere schema’s waarin de ‘gebundelde’ prioritaire acties of actieplannen zijn opgenomen.