Moet een bestuur ook voor het vierde kwartaal een digitale rapportering opmaken?

Antwoord

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en het Provinciedecreet van 9 december 2005 bepalen dat de gemeenten, de provincies, de autonome bedrijven en de welzijnsverenigingen in een digitaal bestand aan de Vlaamse Regering moeten rapporteren over de verrichte transacties van elk kwartaal voor het einde van de maand die volgt op het kwartaal. De digitale kwartaalrapportering moet dus ook voor het vierde kwartaal van het boekjaar worden opgemaakt.

Het is aan te bevelen dat een bestuur de kwartaalrapportering niet te snel bezorgt, zodat er nog zoveel mogelijk boekingen worden in meegenomen.

De kwartaalrapportering die de gemeente bezorgt omvat zowel de transacties van de gemeente als die van het OCMW.