Moet een bestuur de vorige boekjaren nog opnemen in de aanpassing van het meerjarenplan waarbij de kredieten voor het komende boekjaar worden vastgesteld?

Antwoord

Ja. Het Decreet over het Lokaal Bestuur en het Provinciedecreet bepalen dat het meerjarenplan start in het tweede jaar dat volgt op de lokale en provinciale verkiezingen en afloopt op het einde van het jaar na de daaropvolgende verkiezingen. De periode van de aanpassing van het meerjarenplan blijft altijd de initiële periode van het meerjarenplan, maar de staat van het financieel evenwicht (schema M2) moet altijd de financiële consequenties voor ten minste 3 toekomstige boekjaren beschrijven.

Bij de aanpassing van het meerjarenplan voor de vaststelling van de kredieten voor het boekjaar 2024 bv. moet het bestuur in de aangepaste staat van het financieel evenwicht dus minstens de boekjaren 2020 tot 2026 opnemen. Voor de jaren waarvoor al rekeningen werden vastgesteld (voor de jaren 2020 tot 2022 in ons voorbeeld) moeten de rekeningcijfers worden opgenomen. De strategische nota blijft steeds betrekking hebben op de periode 2020-2025.