Mag een bestuur beleidsvelden gebruiken die niet in het genormaliseerd stelsel van de beleidsvelden zijn opgenomen?

Antwoord

Nee.

Een bestuur mag alleen de codes van het genormaliseerd stelsel van de beleidsvelden gebruiken en die verder onderverdelen in beleidsitems. Zo kan het beleidsveld  ‘0530 Land-, tuin- & bosbouw’ bijvoorbeeld onderverdeeld worden in de beleidsitems  ‘05300 Landbouw’,  ‘05301 Tuinbouw’ en ‘05302 Bosbouw’. Het gebruik van de codes 0531 tot en met 0539 is echter niet toegelaten. De methodiek is vergelijkbaar met de mogelijkheden tot uitbreiding van het genormaliseerd stelsel van de algemene rekeningen.