Kunnen de besturen via interne facturatie kosten en opbrengsten toewijzen aan kostenplaatsen en/of kostendragers?

Antwoord

Ja, dat kan. Interne facturatie tussen diensten van dezelfde rechtspersoon kan zowel in de algemene boekhouding als in de algemene én de budgettaire boekhouding gebruikt worden. Dat wil zeggen dat een bestuur ervoor kan kiezen om dat enkel in de algemene boekhouding te boeken, of om dat zowel in de algemene als in de budgettaire boekhouding te boeken. De interne facturatie komt wel niet in de officiële beleidsrapporten tot uiting. Ze gebeurt immers louter omwille van interne (managements-) informatiebehoeften.

Zie ook boekhoudfiche 8050 ‘Interne facturatie tussen diensten van dezelfde rechtspersoon’.