Kan een bestuur een verbintenis aangaan op basis van een voorwaardelijk visum van de financieel directeur als de voorwaarden nog niet vervuld zijn?

Antwoord

Ja, dat is mogelijk, afhankelijk van hoe de financieel directeur de voorwaarde(n) heeft gesteld.

De financieel directeur is verantwoordelijk voor de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van de voorgenomen financiële verbintenissen die resulteren in een uitgaan­de nettokasstroom. Als hij oordeelt dat het bestuur de verbintenis op een wettige en regelmatige wijze kan aangaan, verleent hij zijn visum. Hij kan er daarbij voor kiezen om een visum te geven waaraan hij voorwaarden koppelt. Dat biedt de financieel directeur de kans om het bestuur toe te laten de procedure al voort te zetten en ondertussen de maatregelen te treffen die nodig zijn om te voldoen aan de voorwaarden die hij formuleert.

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 (DLB) bevat geen bepaling die het bestuur verbiedt om de voorgenomen verbintenis aan te gaan als de financieel directeur een voorwaardelijk visum verleent. Het DLB bepaalt niet dat het bestuur moet wachten om de verbintenis aan te gaan tot de geformuleerde voorwaarden ook effectief vervuld zijn. De financieel directeur die een visum met voorwaarden verleent, motiveert zijn beslissing en beoordeelt daarbij zelf of de voorwaarden die hij formuleert ook moeten vervuld zijn vooraleer de verbintenis kan worden aangegaan.