Hoe verloopt de vaststelling en de goedkeuring van de jaarrekening van een AGB?

Antwoord

Alle AGB maken een jaarrekening op volgens de BBC-regelgeving. De vaststelling en de goedkeuring van die BBC-jaarrekening verloopt volgens artikel 243 van het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur (DLB), dat bepaalt dat:

  • de vaststelling van de BBC-jaarrekening een bevoegdheid is van de raad van bestuur;
  • de gemeenteraad een advies moet uitbrengen over die jaarrekening, behalve als de voltallige gemeenteraad ook de raad van bestuur van het AGB vormt;
  • de goedkeuring van de BBC-jaarrekening een bevoegdheid is van de toezichthoudende overheid.

Sommige AGB moeten ook een jaarrekening opstellen volgens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV). Volgens dat wetboek behoort de goedkeuring van die jaarrekening tot de bevoegdheid van de algemene vergadering. Bij een AGB vormt de gemeenteraad de algemene vergadering.

Na de goedkeuring van de rekeningen beslist de gemeenteraad over de kwijting aan de bestuurders (artikel 235, §4 van het DLB).