Hoe schrijven de steden de Vlaamse subsidies voor stadsvernieuwing in?

Antwoord

Het decreet van 23 december 2016 tot vaststelling van de regels voor de werking en de verdeling van een Vlaams fonds voor de stimulering van (groot)stedelijke en plattelandsinvesteringen en het bijbehorende uitvoeringsbesluit van 12 mei 2017 bepalen dat de centrumsteden en de provinciale steden de subsidies die ze uit dat fonds ontvangen moeten inzetten voor de financiering van investeringsuitgaven.

De steden moeten die subsidies in hun financiële planning en boekhouding inschrijven als investeringssubsidies in kapitaal met vordering op korte termijn (algemene rekening 150). Zolang er nog geen activa tegenover de subsidies staan, moeten ze worden geboekt op de algemene rekening 18 (Schulden op lange termijn uit niet-ruiltransacties). Functioneel worden ze in beide gevallen via het beleidsveld 0010 (algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus) toegewezen aan de algemene financiering. De economischesectorcode is 300 (Vlaamse overheid).