Hoe schrijf ik de subsidie voor jeugd, sport en cultuur uit het Vlaamse noodfonds in?

Antwoord

De gemeenten die vanuit het Vlaamse noodfonds voor de compensatie van de coronaschade een tussenkomst van de Vlaamse overheid ontvangen voor jeugd, sport en cultuur, schrijven die subsidie in op de algemene rekening 7401/4 (Andere algemene werkingssubsidies) en het beleidsveld 0010 (Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus). De economischesectorcode is 300 (Vlaamse overheid). De tabel met de ramingen die de lokale besturen kunnen inschrijven staat hier