Hoe schrijf ik de subsidie voor de responsabiliseringsbijdrage in het meerjarenplan in?

De Vlaamse gemeenten, OCMW's, autonome gemeentebedrijven en welzijnsverenigingen die een responsabiliseringsbijdrage voor de pensioenen van hun statutair personeel verschuldigd zijn, ontvangen daarvoor vanaf 2020 een tussenkomst van de Vlaamse overheid.

De inschrijving van die algemene financiering gebeurt op de algemene rekening 7401/4 (Andere algemene werkingssubsidies) en het beleidsveld 0010 (Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus). De economischesectorcode is 300 (Vlaamse overheid).

De tabel met de ramingen die de lokale besturen in hun meerjarenplan 2020-2025 kunnen inschrijven staat hier.