Hoe schrijf ik de subsidie voor de open ruimte in het meerjarenplan in?

De gemeenten die vanaf 2020 een tussenkomst van de Vlaamse overheid ontvangen uit de bijkomende algemene financieringslijn voor het beheer en de vrijwaring van de open ruimte, schrijven die subsidie in hun meerjarenplan 2020-2025 in op de algemene rekening 7401/4 (Andere algemene werkingssubsidies) en het beleidsveld 0010 (Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus). De economischesectorcode is 300 (Vlaamse overheid).

De tabel met de ramingen die de lokale besturen in hun meerjarenplan 2020-2025 kunnen inschrijven staat hier.