Hoe registreren de gemeente en haar OCMW hun onderlinge transacties?

Antwoord

Vanaf het meerjarenplan 2020-2025 maken de gemeente en haar OCMW geïntegreerde beleidsrapporten. Die integratie heeft belangrijke gevolgen voor de manier waarop de gemeente en haar OCMW de onderlinge transacties moeten verwerken. We hebben een nota met toelichting gemaakt over hoe de besturen daar in de praktijk moeten mee omgaan voor de registraties in de boekhouding, de opmaak van de jaarrekening, het meerjarenplan en de digitale rapportering. Die nota staat hier.