Hoe moeten de centrumsteden de aanvullende dotatie voor het stedenfonds boeken?

Antwoord

Sedert 1 januari 2017 ontvangen de centrumsteden de middelen uit het vroegere Stedenfonds onder de vorm van een aanvullende dotatie bij het Gemeentefonds. De inbedding van het Stedenfonds in het Gemeentefonds betekent een verdere stap in de vermindering van de plan- en rapporteringslasten en in de verruiming van de lokale autonomie en de basisfinanciering.

De financiering is volledig voorwaardenvrij en de middelen zijn niet langer geoormerkt. De centrumsteden moeten ze bijgevolg boeken als algemene financiering op het beleidsveld 0010 ‘Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus’ en op de algemene rekening  74001 ‘Gemeentefonds – aanvullende dotaties’. De economischesectorcode is 300 (Vlaamse overheid).