Hoe moeten de besturen het fonds voor afvalwater-gelieerde activiteiten (Fluvius Limburg) opnemen in hun boekhouding?

Antwoord

Alle gelden uit de saneringsbijdrage op de drinkwaterfactuur moeten worden besteed aan afvalwater-gelieerde activiteiten. Om dat te waarborgen kent Fluvius Limburg middelen toe aan de gemeenten in de vorm van een fonds dat ze kunnen aanwenden voor verschillende doeleinden. We hebben een nota met toelichting gemaakt over de boekhoudkundige verwerking van deze constructie. Die nota staat hier.