Hoe moeten de besturen erfpachten boeken?

Antwoord

We hebben een nota met toelichting gemaakt over de boekhoudkundige verwerking van erfpachten. Die nota staat hier.