Hoe meld ik de publicatie van het meerjarenplan aan ABB?

Antwoord

Binnen de tien dagen nadat de gemeente en het OCMW het meerjarenplan hebben vastgesteld, publiceert de gemeente dat beleidsrapport met vermelding van de datum van publicatie op de gemeentelijke webtoepassing. Ook de meerjarenplannen van de autonome gemeentebedrijven (AGB’s), de besluiten van de gemeenteraad over die meerjarenplannen en de meerjarenplannen van de welzijnsverenigingen met maatschappelijke zetel in de gemeente moeten op de gemeentelijke website gepubliceerd worden.

De melding van de bekendmaking en de publicatiedatum van het meerjarenplan gebeurt door de URL aan ABB te bezorgen via de module toezicht van het loket voor lokale besturen. Zorg ervoor dat de URL verwijst naar de specifieke plaats op de website waar de documenten van het meerjarenplan staan, en niet naar een algemene overzichtspagina. 

Meer informatie over de juiste manier om de publicatie van het meerjarenplan aan ABB te melden vind je op de website Lokaal Bestuur.