Hoe kan je nagaan of de digitale rapportering alle verantwoording bij de externe rapporteringscodes bevat?

Vooraleer je de definitieve versie van een digitale rapportering over een beleidsrapport aan ABB bezorgt, kan je eerst een voorlopige versie insturen. ABB bezorgt je onmiddellijk na de verwerking van die voorlopige digitale rapportering een feedbackrapport over de gegevens die ze bevat.

Dat feedbackrapport geeft een samenvatting van de financiële gegevens en de informatie over de beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties en externe rapporteringscodes. Daarmee kan je nagaan welke financiële en inhoudelijke informatie de digitale rapportering bevat over de externe rapporteringscodes.

In de digitale rapportering is het aantal tekens per veld beperkt. Voor de korte omschrijving van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties geldt een maximum van 100 tekens. Bij de lange omschrijving en de aanvullende commentaarvelden bedraagt de limiet 4.000 tekens. Als bepaalde velden meer tekens bevatten, zijn die niet zichtbaar in de digitale rapportering. 

Je kan inschrijven op de service om bij inzending van een digitale rapportering over een beleidsrapport een feedbackrapport te krijgen door een e-mail te sturen naar bbcdr@vlaanderen.be. Vermeld daarbij het bestuur en de e-mailadressen waarop ABB de feedbackrapporten kan bezorgen. Gebruik bij voorkeur generieke e-mailadressen.