Hoe de subsidies voor plattelandsinvesteringen boeken?

Antwoord

Het decreet van 23 december 2016 tot vaststelling van de regels voor de werking en de verdeling van een Vlaams fonds voor de stimulering van (groot)stedelijke en plattelandsinvesteringen bepaalt dat de plattelandsgemeenten de subsidies die ze uit dat fonds ontvangen moeten besteden aan investeringen in materiële vaste activa.

De gemeenten moeten die subsidies in hun boekhouding in principe dan ook inschrijven als investeringssubsidies in kapitaal met vordering op korte termijn (algemene rekening 150). Zolang er nog geen activa tegenover de subsidies staan, moeten ze worden geboekt op de algemene rekening 18 (Schulden op lange termijn uit niet-ruiltransacties). Functioneel worden ze in beide gevallen via het beleidsveld 0010 (Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus) toegewezen aan de algemene financiering. De economischesectorcode is 300 (Vlaamse overheid).