Hoe de loonkost van een gewestelijk ontvanger boeken?

Antwoord

Gemeenten waar de taak van financieel directeur uitgeoefend wordt door een gewestelijk ontvanger mogen de uitgaven en de kosten voor de prestaties van die ontvanger niet verwerken als een personeelskost, maar moeten die boeken als een levering van diensten.  De kost en de uitgave worden geboekt op de algemene rekening 617 (uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van het bestuur of van een boekhoudkundige entiteit binnen het bestuur).