Hoe de loonkost van een algemeen en een financieel directeur boeken?

Antwoord

Artikel 162 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur bepaalt dat elke gemeente een algemeen en een financieel directeur heeft die zowel de gemeente als het OCMW bedient. Die ambten worden uitgeoefend door personeelsleden van de gemeente. De volledige loonkost is dus ten laste van de budgettaire entiteit ‘gemeente’ en wordt geboekt op de desbetreffende algemene rekeningen (AR) van de rubriek 62 (bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen).