Hoe controleer ik de overeenstemming tussen de jaarrekening en de digitale rapportering erover?

Antwoord

De jaarrekening die de raadsleden vaststellen en de digitale rapportering erover aan Vlaanderen komen uit hetzelfde boekhoudsysteem. Zij moeten steeds perfect op elkaar aansluiten. Als er een verschil tussen beide bestaat, is minstens een van beide rapporteringen niet correct, zonder dat duidelijk bepaald kan worden welke de correcte weergave van de realiteit is.

De overeenstemming is er alleen als beide rapporteringen gebeuren op basis van dezelfde gegevens. Daarom moeten de besturen er nauwlettend op toezien dat er voor het afgesloten boekjaar geen bijkomende registraties meer gebeuren nadat de rapportering voor de raad is opgemaakt.

Met deze toepassing is het mogelijk om al de schema’s van de financiële nota en bepaalde schema’s van de toelichting samen te stellen op basis van de gegevens van de digitale rapportering. Zo kan elk bestuur snel en eenvoudig nagaan of er volledige overeenstemming is tussen de jaarrekening die de raad heeft vastgesteld en de digitale rapportering erover.