Hoe controleer ik de aansluiting tussen de algemene en de budgettaire boekhouding?

Antwoord

In BBC zijn de budgettaire en de algemene boekhouding onlosmakelijk met elkaar verbonden in één geïntegreerd registratiesysteem. Dat betekent dat beide boekhoudingen perfect op elkaar moeten aansluiten. Als er toch een verschil tussen beide bestaat, duidt dat op fouten in de registraties.

Vooraleer de jaarrekening aan de raadsleden te bezorgen, is het aangewezen om intern te controleren of de budgettaire en de algemene boekhouding op elkaar aansluiten. Als de boekhoudtoepassing geen module bevat die dergelijke controles uitvoert, kunnen de besturen daarvoor gebruik maken van dit schema.