Hoe boek ik de uitgaven van extra lestijden voor het gemeentelijk onderwijs?

Antwoord

De boeking van de uitgaven is afhankelijk van de wijze waarop de inrichtende macht in bijkomende lestijden voorziet:

  • Via het stelsel van PWB (personeel ten laste van het werkingsbudget, de zgn. Tivoli-uren).

In dit geval sluit de inrichtende macht een arbeidsovereenkomst af met het personeelslid, wordt het personeelslid betaald  door AGODI (Agentschap voor Onderwijsdiensten) en vordert AGODI die kosten terug van de inrichtende macht. De gemeente boekt de kosten die door AGODI teruggevorderd worden op AR 617 - Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van het bestuur of van een boekhoudkundige entiteit binnen het bestuur.

AGODI neemt die bezoldiging ook op in de maandelijkse weddelijsten. Aangezien ze ten laste is van het werkingsbudget moet de gemeente opletten dat ze die geen tweede keer boekt als bezoldiging van het onderwijzend personeel ten laste van andere overheden en de daartegenover staande subsidie.

  • Via een gewone arbeidsovereenkomst.

In dit geval gaat het om een arbeidsovereenkomst tussen de inrichtende macht en het personeelslid, waarbij de inrichtende macht het personeelslid rechtstreeks betaalt. Het betreft een gewone contractuele aanstelling, zodat het bestuur de bezoldiging boekt op AR 6207 - Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen – onderwijzend personeel ten laste van het bestuur.