Is het mogelijk dat een bestuur enkel het beleidsdomein 'Algemene Financiering' gebruikt?

Antwoord

Nee. Elk bestuur moet minstens twee beleidsdomeinen hebben: het verplichte beleidsdomein ‘Algemene Financiering’ en minstens nog één ander beleidsdomein.

De lokale en provinciale besturen vervullen hun opdrachten op verschillende domeinen die met het welzijn van de burgers en met de duurzame ontwikkeling van hun gebied te maken hebben. Om een duidelijk zicht te krijgen waar ze hun uitgaven aan besteden en hun ontvangsten uit puren, is een verdere functionele indeling in meerdere beleidsdomeinen noodzakelijk. Daarom bevat de toelichting van de beleidsrapporten een overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard, opgesteld overeenkomstig schema T1. De besturen hebben de vrijheid om de indeling in beleidsdomeinen zelf te bepalen in functie van hun eigen specifieke informatiebehoeften.