Behoort een investeringssubsidie altijd tot het beleidsdomein ‘Algemene Financiering’?

Antwoord

Nee. Het beleidsdomein 'Algemene Financiering' bevat de ontvangsten en de eraan verbonden uitgaven die geen rechtstreeks verband houden met een specifieke dienstverlening of een specifieke investering. Enkel de algemene investeringssubsidies behoren dus tot het beleidsdomein 'Algemene Financiering'. Investeringssubsidies die verband houden met een specifieke investering worden opgenomen onder het beleidsdomein waartoe deze investering functioneel behoort.