Aan welk beleidsveld moeten de personeelskosten worden toegewezen?

Antwoord

Personeelskosten moeten zoveel mogelijk worden toegewezen aan het beleidsveld waarin de personeelsleden tewerkgesteld zijn. Als een personeelslid taken verricht die betrekking hebben op meerdere beleidsvelden, dan wordt de personeelskost ook over de verschillende beleidsvelden uitgesplitst.

Zo worden de kosten voor de vorming en de hospitalisatieverzekering toegewezen aan de verschillende beleidsvelden waarin de personeelsleden zijn tewerkgesteld. Kosten voor algemene verzekeringen die niet aan individuele personeelsleden of specifieke beleidsvelden kunnen worden toegewezen, worden geregistreerd in het beleidsveld 0190 ‘Overig algemeen bestuur’.