Aan welk beleidsdomein wordt de ontvangst van een desinvestering toegewezen?

Antwoord

Als een actiefbestanddeel wordt verkocht voor de financiering van een (nieuwe) investering, dan moeten die ontvangsten worden toegewezen aan het specifieke beleidsdomein waartoe de (nieuwe) investering behoort.

Enkel de ontvangsten van desinvesteringen die geen rechtstreeks verband houden met specifieke investeringen behoren tot het beleidsdomein ‘Algemene Financiering’