Wie heeft toegang tot het digitaal loket Lokaal Bestuur?

Antwoord

De volgende besturen kunnen op vandaag gebruik maken van het digitaal loket Lokaal Bestuur:

  • gemeenten;
  • provincies;
  • districten;
  • OCMW-besturen;
  • autonome gemeentebedrijven (AGB);
  • autonome provinciebedrijven (APB);
  • intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS);
  • OCMW-verenigingen.