Wat is een correcte aanlevering?

- Een aanlevering i.k.v. de digitale rapportering zijn één .xml-bestand en één .xbrl-bestand per beleidsrapport. Per beleidsrapport moet u dus een nieuwe aanlevering maken. Elke aanlevering bestaat enkel uit de 2 voornoemde bestanden.

- Een dossier aangaande een besluitenlijst zal normaliter slechts één bijlage bevatten.

- Maak één dossier per inzendingsplichtig besluit en zet alle bijlagen van het besluit samen in datzelfde dossier.

- Stuur beleidsrapporten m.b.t. de beleids- en beheerscyclus ook ineens mee met het raadsbesluit in kwestie.

- Stuur enkel door wat inzendingsplichtig is op basis van de huidige organieke decreten. Raadpleeg hiervoor het overzicht via de link hieronder.