Overzicht FAQ Fusies

aflopend sorteren Datum
Bestaat de mogelijkheid om via een beheersovereenkomst beroep te doen op elkaars personeelsleden die optreden voor één specifieke gemeente? 14/08/2018
Bij welke regio hoort een fusiegemeente die over regiogrenzen heen ontstaan is? 17/03/2021
Blijven de evaluatiegesprekken die werden gevoerd voor de datum van samenvoeging van toepassing of moeten alle personeelsleden een evaluatiegesprek krijgen voor de start van de nieuwe gemeente? 14/08/2018
Blijven de prijslijsten van de OCMW's geldig na de samenvoeging van gemeenten of moeten er nieuwe reglementen uitgevaardigd worden door de nieuwe Raad voor Maatschappelijk Welzijn? 09/08/2018
Gaan de door de gemeente verstrekte waarborgen automatisch over naar de nieuwe gemeente? Moet de waarborg herschreven worden bij de derde partij die de waarborg van de gemeente krijgt? 10/06/2016
Gelden de voorwaarden uit artikel 589, §3 van het decreet over het lokaal bestuur (DLB), namelijk voldoen aan de aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden tot 31 december 2023 en de mogelijkheid om opgenomen te worden in de wervingsreserve tot een door de raad te kiezen datum, ook voor de nieuwe gemeente? 14/08/2018
Hoe dienen fuserende gemeenten aankopen die gebruikt zullen worden vanaf de samenvoegingsdatum aan te pakken? 09/08/2018
Hoe kan het ‘verplicht overleg’ tijdens de periode van lopende zaken concreet vorm gegeven worden? 17/07/2017
Hoe lang blijven de subsidiereglementen van de oorspronkelijke gemeenten geldig na de eigenlijke fusie? 24/07/2017
Hoe lang kan een opgestarte selectieprocedure juridisch gezien uitgesteld worden omdat na de vacantverklaring onderhandelingen voor een fusie gestart zijn? 14/08/2018