Overzicht FAQ Fusies

Datum
Hoe lang kan een opgestarte selectieprocedure juridisch gezien uitgesteld worden omdat na de vacantverklaring onderhandelingen voor een fusie gestart zijn? 14/08/2018
Impliceert artikel 363 van het decreet over het lokaal bestuur (DLB) dat het personeel zich verder kan beroepen op de administratieve standplaats/werkplek opgenomen in hun benoemingsbesluit/arbeidsovereenkomst? 14/08/2018
Indien een beheersovereenkomst wordt afgesloten tussen twee samen te voegen besturen, betekent dat dan ook dat er vanuit 1 bestuur een procedure interne personeelsmobiliteit mag uitgevoerd worden, maar daarbij wel medewerkers van het andere bestuur aangeschreven worden? 14/08/2018
Is het mogelijk om in het kader van een fusie van gemeenten de interne mobiliteit uit te breiden tot de hulpverleningszone? 14/08/2018
Is het mogelijk om na de fusie in de nieuwe gemeente een onderscheid te maken tussen personeelsleden met betrekking tot de waarde van de maaltijdcheques die zij ontvangen? 14/08/2018
Is het mogelijk om, in geval van een voorgenomen samenvoeging tussen besturen, een functie bij één bestuur in te vullen via interne/externe mobiliteit of bevordering en hiervoor enkel personeelsleden van de besturen die wensen samen te voegen mee te laten doen? 14/08/2018
Kan de nieuwe gemeente nieuwe personeelsleden aanstellen tussen de eerste gemeenteraad van de nieuwe gemeente (installatievergadering) en de gemeenteraad waarop een tussentijdse of nieuwe rechtspositieregeling wordt vastgesteld? 14/08/2018
Kan één algemene beheersovereenkomst gesloten worden tussen de samen te voegen gemeenten en de OCMW’s die geldt tot aan de samenvoeging? 14/08/2018
Kan het bedrag van de maaltijdcheque in de nieuwe gemeente gewijzigd worden voor de personeelsleden of is dit een verworven recht dat via een overgangsmaatregel moet behouden worden? 14/08/2018
Kunnen besturen al vóór de samenvoeging een selectieprocedure voorzien die uitsluitend aan welbepaalde personeelsleden (vb. de zittende specialisten IT) voorrang geven? 14/08/2018