Overzicht FAQ Erediensten

Publicatie datum
Mijn bestuur werkt met Religiopoint: moet ik via de zelfregistratie toegang vragen tot het Digitaal Loket voor Lokale Besturen? 05 01 2023
Moet de gemeente een woonstvergoeding betalen aan een pastoor die woont in een pastorij waarvan de kerkfabriek eigenaar is? 11 03 2016
Waar kunnen de “staten van Napoleon” worden geraadpleegd? 02 12 2015
Moet de gemeenteraad het kerkenplan goedkeuren? 24 04 2015
Is een kerkenplan verplicht om subsidies te krijgen van de overheid? 24 04 2015
Is er automatisch een herbestemming van één kerk bij een samenvoeging van twee kerkfabrieken? 24 04 2015
Is er steeds een ministerieel besluit nodig om een kerk te desaffecteren? 24 04 2015
Kan er met volmacht gestemd worden tijdens de verkiezing van een lid in het centraal kerkbestuur? 24 04 2015
Kan het centraal kerkbestuur een bindende afspraak maken over een samenaankoop? 05 03 2015
Kan een kerk tot het privaat patrimonium van de kerkfabriek behoren? 10 06 2014
Wanneer moet een secretariaatsvergoeding betaald worden? Hoeveel bedraagt die? 10 06 2014
Wie mag zetelen in de kerkraad van een gemeentegrensoverschrijdende parochie? 10 06 2014
Betaalt een gemeente twee woonstvergoedingen als er twee bedienaars van de eredienst zijn? 10 06 2014
Herbestemming: verschil in aanpak en procedure bij gemeente of kerkfabriek als eigenaar? 10 06 2014
Stemt de verantwoordelijke van de parochie mee bij het aanduiden van de afgevaardigden van de kerkraad in het centraal kerkbestuur? 10 06 2014
Moet de inventaris van een bestuur van de eredienst een verkoopwaarde vermelden naast het kadastraal inkomen? 23 10 2013
Kan een bestuur van de eredienst werken met afschrijvingen in zijn inventaris? 23 10 2013
Moeten investeringen voor gebouwen vermeld worden in de inventaris van een bestuur van de eredienst? 23 10 2013
Kan de kerkraad als waarderingsregel vastleggen dat gronden, kerk en pastorie niet gewaardeerd worden omdat de verkoopwaarde niet gekend is.’ 23 10 2013
Kan de kerkraad als waarderingsregel vastleggen dat roerende goederen aangekocht vanaf 01/01/2007 gewaardeerd worden vanaf aanschaffingswaarde boven 250 euro? 23 10 2013