Erediensten

Sinds de Lambermontakkoorden is Vlaanderen bevoegd voor de besturen van de eredienst en de erkenning van lokale geloofsgemeenschappen. De erkenning van de erediensten en de wedden en de pensioenen van de bedienaars van de erediensten bleven wel federale bevoegdheden.

In België zijn 6 erediensten erkend:

  • Rooms-katholieke
  • Protestantse
  • Israëlitische
  • Anglicaanse
  • Orthodoxe
  • Islamitische

In de rubriek ‘Erkenning’ vind je een overzicht van de erkende eredienstbesturen in Vlaanderen (uitgezonderd de rooms-katholieke). Je vindt er ook het 'infodossier (verkorte procedure) erkenning lokale geloofsgemeenschappen'.

De basisregels voor de besturen van de eredienst in Vlaanderen worden bepaald in het eredienstendecreet van 7 mei 2004 en het Erkenningsdecreet Lokale Geloofsgemeenschappen van 22 oktober 2021.

Nieuws & Artikels

Meer lezen

Erkenningsdecreet lokale geloofsgemeenschappen: principiële goedkeuring uitvoeringsbesluit wijze van communicatie

Op 26 november 2021 gaf de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het besluit dat de wijze van communicatie bepaalt in het kader van het Erkenningsdecreet Lokale Geloofsgemeenschappen van 22 oktober 2021 en het Eredienstendecreet van 7 mei 2004 . Daarnaast wijst dit besluit het Agentschap Binnenlands Bestuur aan als bevoegde instantie om de algemene protocollen voor de elektronische uitwisseling van persoonsgegevens op te stellen.

Publicatiedatum
vrijdag 26 november 2021
Meer lezen
Meer lezen

COVID-19: religieuze en levensbeschouwelijke activiteiten (update)

Aangezien het overlegcomité van 17 november terug een aantal verstrengingen doorvoerde, vooral met betrekking tot de mondmaskerplicht, worden bestuursorganen van lokale geloofsgemeenschappen sterk aanbevolen om tijdens fysieke vergaderingen van het bestuursorgaan maatregelen in acht te nemen.

Publicatiedatum
maandag 22 november 2021
Meer lezen
Meer lezen

COVID-19: Bestuursorganen van lokale geloofsgemeenschappen (update)

Het overlegcomité van 17 september 2021 versoepelde de coronamaatregelen verder. Om die reden werden de eerdere richtlijnen rond het fysiek vergaderen van de eredienstbesturen tot nader order opgeheven.

Publicatiedatum
maandag 22 november 2021
Meer lezen

Pagina's