Werking besturen van de eredienst

Artikel 39, derde lid, van het Eredienstendecreet maakt het mogelijk dat de kerkraad zijn bevoegdheden inzake het plaatsen van overheidsopdrachten  delegeert aan het centraal kerkbestuur. Daarvoor is een schriftelijke overeenkomst tussen het bestuur van de eredienst en het centraal bestuur noodzakelijk. Hieronder vindt u een model dat als inspiratie gebruikt kan worden voor een dergelijke overeenkomst.