Verkiezingen bestuursorganen van de eredienst

Het organiseren van verkiezingen zorgt voor een rechtsgeldig bestuursorgaan. Vanaf het verkiezingsjaar 2023 moeten alle besturen van de eredienst (en de rooms-katholieke centrale kerkbesturen) steeds in hetzelfde jaar verkiezingen organiseren. Dat maakt dat iedereen voortaan dezelfde 3-jaarlijkse cyclus zal volgen.

Verder zijn in het Erkenningsdecreet Lokale Geloofsgemeenschappen van 22 oktober 2021 nieuwe regels bepaald over de wijziging van de erkenning van bestaande besturen van de eredienst. Bij een samenvoeging van besturen van de eredienst blijven de leden van het bestuursorgaan van het te behouden bestuur van de eredienst hun mandaat uitoefenen tot het representatief orgaan een nieuw bestuursorgaan aanstelt of tot de eerste gedeeltelijke vernieuwing van het bestuursorgaan volgens de reguliere cyclus.

Tot slot geldt vanaf 1 februari 2023 dat alle communicatie voortaan digitaal moet verlopen. En dus niet meer via (aangetekend) schrijven. Dat geldt onder meer voor het bezorgen van notulen, verkiezingsresultaten en het doorgeven van wijzigingen van bestuursleden en bedienaren van de eredienst.