Financiën besturen van de eredienst

De regels over de financiële cylus van de besturen van de eredienst worden bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de eredienst (gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2012) en het bijhorende ministerieel besluit van 27 november 2006. Toelichting vindt u in de omzendbrief.

Hieronder vindt u drie checklists die gebruikt kunnen worden bij de controle van de opgestelde meerjarenplannen, budgetten en jaarrekeningen.

Concrete cijfergegevens over de ontvangsten en uitgaven van de besturen van de eredienst vindt u in de rubriek 'cijfers erediensten' in het menu links.