Print

Overzicht erkende erediensten

In België zijn zes erediensten erkend. Deze tabel toont het aantal erkende lokale geloofsgemeenschappen per provincie en per eredienst op 27 september 2021 (waarbij de kathedralen als afzonderlijke categorie werden opgenomen):

Eredienst
Antwerpen
Limburg
Oost-Vlaanderen
Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen
Eindtotaal
anglicaans1 1237
islamitisch51252226
Israëlitisch3 1 26
orthodox3521516
protestants1451061247
RK-kathedraal211 15
rooms-katholiek301303363272341

1580

Eindtotaal3293263832833661687

De recente erkenningen vindt u op de pagina 'erkenningen'.

De basisregels voor de besturen van de eredienst in Vlaanderen worden bepaald in het Eredienstendecreet van 7 mei 2004. Dit decreet werd gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012.

 

Meer informatie