Print

Overzicht erkende erediensten

In België zijn zes erediensten erkend. Deze tabel toont het aantal erkende lokale geloofsgemeenschappen per provincie en per eredienst op 13 juli 2020 (waarbij de kathedralen als afzonderlijke categorie werden opgenomen):

Eredienst
Antwerpen
Limburg
Oost-Vlaanderen
Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen
Eindtotaal
anglicaans1 1237
islamitisch61252227
Israëlitisch3 1 26
orthodox3521516
protestants1451161349
RK-kathedraal211 15
rooms-katholiek306305371279345

1606

Eindtotaal3353283922903711716

De recente erkenningen vindt u op de pagina 'erkenningen'.

De basisregels voor de besturen van de eredienst in Vlaanderen worden bepaald in het Eredienstendecreet van 7 mei 2004. Dit decreet werd gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012.

 

Meer informatie