Erkenningen

De Vlaamse Regering erkent de lokale geloofsgemeenschappen. De criteria die daarbij gelden, staan in het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2005. Meer toelichting vindt u in de bijhorende omzendbrief BA 2006/04.

Dat besluit werd gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012. Sindsdien bevat het ook regels voor wijzigingen aan vroeger erkende geloofsgemeenschappen, zoals de wijziging van de gebiedsomschrijving of het samenvoegen van twee erkende geloofsgemeenschappen. Hieronder vindt u een document met een beknopt overzicht van de administratieve werkwijze voor dergelijke dossiers.

Bij besluit van 14 februari 2014 werd bovendien de procedure aangepast voor het opheffen van een erkenning van een geloofsgemeenschap.