Erkenning lokale geloofsgemeenschappen

De Vlaamse Regering erkent de lokale geloofsgemeenschappen. Alle informatie over de erkenning van lokale geloofsgemeenschappen vind je in het infodossier. Het infodossier bevat meer informatie over:

  • voordelen van een erkenning 
  • erkenning van een lokale geloofsgemeenschap: procedure en criteria 
  • verplichtingen van de besturen van de eredienst
  • sanctionering
  • wijzigingen erkenningen: gebiedswijziging, naamswijziging, samenvoeging en opheffing van de erkenning van annexe-kerken en kapelanijen
  • verwerking van persoonsgegevens

Heeft de lokale geloofsgemeenschap reeds voor 1 juli 2019 een aanvraag tot erkenning ingediend? Bekijk dan het infodossier erkenning lokale geloofsgemeenschappen - verkorte procedure.

Modeldocumenten