Overzicht parlementaire vragen

Zittingsjaar: 2015-2016
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
956 Impact van de bevolkingsgroei en fusies op de verdeling van de middelen uit het Gemeentefonds
952 Impact van de bevolkingsgroei op de verdeling van de middelen uit het Gemeentefonds
935 Nood aan stabiele gemeentefinanciën
923 Over de door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) georganiseerde bestuurskrachtmeting voor plattelandsgemeenten
807 Over het ondersteuningsaanbod door de Vlaamse overheid bij de zelfevaluatie van de lokale besturen
747 Over de integratie van het OCMW in de gemeente
742 Laatste wilsbeschikking - Digitale registratie
739 Over de opvolging van de bestuurskrachtmonitoring van de lokale besturen
735 Rapportering intergemeentelijke samenwerkingsverbanden - Klachten
718 Kerkgebouwen - Eigendomsrecht
711 Integratie gemeente en OCMW - Stand van zaken
702 Faciliteitengemeenten - Administratief toezicht (2)
699 Gemeenteraadszittingen - Klachten met betrekking tot de vragenprocedure
698 Gemeenteraadszittingen - Notulering mondelinge vragen
685 Graven met een lokaal historisch belang - inventaris
679 Erkenning van Halle-Vilvoorde als centrumregio
675 App Pokémon Go - Neveneffecten op populaire ontmoetingsplaatsen
664 Vlaamse overheid - Communicatie met de burger - Beleid inzake sociale media
663 Herbestemming parochiekerken - Sociale huisvestingsmaatschappijen
646 Bouw crematoria - Publiek-private samenwerking

Pages