Overzicht parlementaire vragen

Zittingsjaar: 2016-2017
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
2446 Eventuele intrekking van de erkenning van de Beringse Fatih-moskee
2368 Over de correspondentie met de Diyanet-moskeeën
2212 Over de bevindingen en initiatieven van de minister na haar correspondentie met de Diyanet-moskeeën
2210 Over de recent voorgestelde maatregelen tot verdere aanscherping van de regels inzake de intergemeentelijke samenwerking
2040 Over de actuele ontwikkelingen m.b.t. de benoeming van een burgemeester in Linkebeek
2032 Over de stand van zaken in het dossier van de benoeming van de burgemeester van Linkebeek
2014 Over de niet-benoeming van de laatst door de Franstalige meerderheid voorgedragen kandidaat als burgemeester van Linkebeek
1882 Erkenning moskeeën en overmaken info individuele dossiers van Staatsveiligheid
1812 Over de informatiestop door Turkije in de nasleep van de communicatie door de minister over het rapport van de Staatsveiligheid inzake de Diyanet-moskeeën
1797 Over de thema-audit van Audit Vlaanderen 'Aankoop- en contractbeheer van leveringen en diensten' bij een aantal lokale besturen
1714 Over de stand van zaken met betrekking tot de erkenning van bijkomende moskeeën
1685 Over overheidsopdrachten van lokale besturen voor het afsluiten van verzekeringen
1546 Over de gevolgen van de afslanking van de provincies voor de toekomstige werking van het Vlaamse verenigingsleven
1502 Over nieuwe onwettelijkheden in Linkebeek en de initiatieven die de minister ter zake desgevallend zal nemen
1283 Over de verklaringen van de minister dat ze de criteria voor de erkenning van moskeeën wil verstrengen
1269 Over de ondersteuning bij de zelfevaluatie op basis van de bestuurskrachtmonitor
1251 Over de provinciedistricten
1244 Over een verstrenging van de criteria voor de erkenning van moskeeën
1219 Over de nieuwe maatregelen die de minister aankondigde i.v.m. de erkenning van moskeeën
1215 Over de criteria voor de erkenning van moskeeën

Pages