Overzicht parlementaire vragen

Zittingsjaar: 2016-2017
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
2 Over de integratie van het OCMW in het gemeentebestuur en het standpunt van de VVSG daaromtrent
1 Bestuurskracht gemeenten - Ondersteuning zelfevaluatie
Zittingsjaar: 2014-2015
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
599 Provinciale opcentiemen - Integratie in gewestelijke basisheffing
531 Inventarisatie bevoegdheden
Zittingsjaar: 2015-2016
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
2655 Integratie van de OCMW's in de gemeentebesturen
2486 Onduidelijkheid met betrekking tot de verdere aanpak van de regioscreening
2407 Over het beleid van de minister m.b.t. moskeeën van de Diyanet-structuur
2023 Over het voorontwerp van decreet houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies
2010 Over de afschaffing van de persoonsgebonden bevoegdheden van de provincies
1890 Stand van zaken m.b.t. de voorbereidingen van het decreet Lokaal Bestuur
1518 Over de afslanking van de provincies
1493 Over de stand van zaken m.b.t. de werkzaamheden rond de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies
1342 Over het toekomstig statuut en de rechten van het overheidspersoneel bij de provincies
1331 Over de mogelijke fusie van gemeenten Opglabbeek en Meeuwen-Gruitrode
1327 Over de resultaten van de thema-audit m.b.t. de gemeentelijke belastingen en retributies
1317 Over het behoud van rechten van overheidspersoneel bij de afslanking van de provincies
1314 Over de door Audit Vlaanderen uitgevoerde thema-audit over gemeentelijke belastingen en retributies
1282 Over de aanpassingen aan het lokaal en provinciaal kiesdecreet
1282 Over de aanpassingen aan het lokaal en provinciaal kiesdecreet
1281 Over de vrijwillige fusies van gemeenten

Pages