Actueel

Read more

COVID-19: wijziging aan decreet begraafplaatsen en lijkbezorging (update)

De Vlaamse Regering staat enkele afwijkingen toe op het verplichte advies van de tweede arts bij crematie. Tot en met 30 april 2022 hoeft dat niet in bepaalde gevallen. Het besluit treedt in werking op de dag die volgt op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Publicatiedatum
Monday 29 November 2021
Read more
Read more

COVID-19: aangepaste richtlijnen begrafenisondernemers en crematoria (update)

De richtlijnen voor de begrafenisondernemers en crematoria wijzigen. Bij uitvaartplechtigheden geldt de mondmaskerplicht vanaf de leeftijd van 10 jaar. Ook de regeling voor koffietafels is gewijzigd.

Publicatiedatum
Saturday 27 November 2021
Read more
Read more

Erkenningsdecreet lokale geloofsgemeenschappen: principiële goedkeuring uitvoeringsbesluit wijze van communicatie

Op 26 november 2021 gaf de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het besluit dat de wijze van communicatie bepaalt in het kader van het Erkenningsdecreet Lokale Geloofsgemeenschappen van 22 oktober 2021 en het Eredienstendecreet van 7 mei 2004 . Daarnaast wijst dit besluit het Agentschap Binnenlands Bestuur aan als bevoegde instantie om de algemene protocollen voor de elektronische uitwisseling van persoonsgegevens op te stellen.

Publicatiedatum
Friday 26 November 2021
Read more
Read more

De Lokale Integratiescan toont de integratie in jouw gemeente

ABB lanceert vandaag de Lokale Integratiescan: een rapport dat voor iedere gemeente aan de hand van tientallen indicatoren de lokale integratie in beeld brengt.
Voor elke gemeente is een rapport van 70 pagina’s beschikbaar.
Hoe groot is de groep vreemdelingen, nieuwkomers in je gemeente? Hoe is die samengesteld? Waar situeren ze zich op het vlak van werk? Onderwijs? Wonen? Armoede? Hoe verhoudt je gemeente zich tot het Vlaams Gewest?
Je vindt het allemaal in de Lokale Integratiescan.

Publicatiedatum
Friday 26 November 2021
Read more
Read more

COVID-19: telethuiswerk ook verplicht bij lokale besturen (update)

Op 17 november 2021 besliste het Overlegcomité om telethuiswerk opnieuw te verplichten ter bestrijding van de coronapandemie. De maatregel geldt ook voor de openbare sector, dus met inbegrip van de lokale en regionale besturen.

Publicatiedatum
Thursday 25 November 2021
Read more

Pages