Digitale procedures

De Single Digital Gateway Regulation (SDGR) verplicht alle lidstaten om bepaalde procedures vanaf 12 december 2023 digitaal (online) mogelijk te maken. De federale en de Vlaamse overheid nemen hiervoor de nodige acties. 

In de Single Digital Gateway verordening bepaalt Europa dat 21 procedures digitaal moeten kunnen. Er zijn slechts 5 procedures die met de werking van de lokale besturen verwant zijn.

Lokale besturen moeten de procedure voor de start van een onderneming (procedure 16C) tegen 12 december 2023 digitaal aanbieden. VLAIO en de federale overheid werken daarvoor samen en zullen tijdig de lokale besturen informeren en betrekken. Lokale besturen moeten dus zelf geen initiatief nemen. 

De federale overheid neemt de leiding om volgende procedures te digitaliseren:

  • Aanvraag van bewijs van registratie van een geboorte
  • Aanvraag van bewijs van verblijf
  • Registratie van adreswijziging

Lokale besturen zullen tijdig informatie krijgen of betrokken worden.

De procedure voor de aanvraag van een emissiesticker (of ander betalingsbewijs) moet ook digitaal kunnen. Die procedure is enkel relevant voor de lage emissiezones in Gent en Antwerpen.

De inspanningen die lokale besturen moeten doen tegen 12 december 2022 voor de informatieverplichting van de Single Digital Gateway zullen ook lonen voor het digitaal beschikbaar maken van de procedures.