COVID-19: info voor lokale besturen

Vergadering organen

Verzachtende fiscale beslissingen, subsidies en impact op meerjarenplan

Inzet personeel

Besturen van de eredienst

Overheidsopdrachten

Nieuws

Meer lezen

Subsidie voor het programmamanagement en de bestaffing van vaccinatieteams in vaccinatiecentra

De Vlaamse Regering legde op 12 februari 2021 de juridische contouren vast voor een correcte vergoeding van de kosten die lokaal gemaakt worden om de werking van de vaccinatiecentra vlot te laten verlopen en om aan alle te vaccineren burgers in de vaccinatiecentra een vaccin toe te dienen.

Publicatiedatum
dinsdag 16 februari 2021
Meer lezen
Meer lezen

COVID-19: tools om (geheim) digitaal te stemmen

Er zijn heel wat tools beschikbaar om (geheim) digitaal te stemmen. We lijsten een aantal tools op die lokale besturen mogelijks kunnen gebruiken, zonder daarbij een waardeoordeel uit te spreken over de voorgestelde tools.

Meer info

Publicatiedatum
donderdag 11 februari 2021
Meer lezen
Meer lezen

COVID-19: subsidie infrastructuur vaccinatiecentra

De Vlaamse Regering besliste op 22 januari 2021 om 65 miljoen vrij te maken voor subsidies voor de infrastructuur en uitbating van de vaccinatiecentra. Die subsidie wordt opgebouwd uit forfaitaire bedragen en uitbetaald aan de penhoudende gemeenten voor die centra.

Meer informatie

Publicatiedatum
maandag 25 januari 2021
Meer lezen

Pagina's