COVID-19: info voor lokale besturen

Vergadering organen

Verzachtende fiscale beslissingen, subsidies en impact op meerjarenplan

Inzet personeel

Besturen van de eredienst

Overheidsopdrachten

Nieuws

Meer lezen

COVID-19: Bestuursorganen van lokale geloofsgemeenschappen (update)

Het overlegcomité van 17 september 2021 versoepelde de coronamaatregelen verder. Om die reden werden de eerdere richtlijnen rond het fysiek vergaderen van de eredienstbesturen tot nader order opgeheven.

Publicatiedatum
maandag 22 november 2021
Meer lezen
Meer lezen

Bevoegdheden lokale besturen na afkondiging van de pandemiewet (update)

De epidemiologische situatie verslechtert de laatste weken. Om die reden heeft de federale overheid via Koninklijk Besluit van 28 oktober 2021 de epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie afgekondigd. Daarnaast is er een Koninklijk Besluit van 28 oktober 2021 waarin de nodige maatregelen van bestuurlijke politie zijn opgenomen ten einde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie te voorkomen of te beperken. Beide Koninklijke Besluiten zijn genomen op basis van de Pandemiewet. Bekijk welke aanvullende maatregelen lokaal kunnen genomen worden.

Publicatiedatum
dinsdag 9 november 2021
Meer lezen
Meer lezen

Heropening terrassen op 8 mei 2021

Om de heropening van de terrassen op 8 mei 2021 op een veilige manier te laten verlopen, bereikte de horecasector in overleg met de bevoegde ministers een akkoord over de veiligheidsmaatregelen die nageleefd moeten worden.

Publicatiedatum
woensdag 5 mei 2021
Meer lezen

Pagina's