Overzicht beslissingen van de Vlaamse Regering

Jaartal: 2018
Datumoplopend sorteren Onderwerp
07/09/2018 Beleids- en beheerscyclus lokale besturen [field_title_addition]
20/07/2018 Budgetinstructies lokale besturen 2019 [field_title_addition]
20/07/2018 Tuchtprocedure statutair personeel lokaal bestuur [field_title_addition]
20/07/2018 Mandatendatabank lokale en provinciale besturen [field_title_addition]
13/07/2018 Bekendmaking en raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van de provincie [field_title_addition]
13/07/2018 Communicatie tussen de provincieoverheid, de indiener van de klacht en de toezichthoudende overheid in het kader van het bestuurlijk toezicht op de provincieoverheid [field_title_addition]
13/07/2018 Organisatie van een provinciale volksraadpleging [field_title_addition]
13/07/2018 Beleids- en beheerscyclus lokale besturen [field_title_addition]
06/07/2018 Decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het Provinciedecreet [field_title_addition]
06/07/2018 Statuut lokale mandataris [field_title_addition]
06/07/2018 Digitaal Archief Vlaanderen als centrale Dienstverlening [field_title_addition]
08/06/2018 Jaarverslagen 2017 coördinatieopdracht gouverneurs [field_title_addition]
01/06/2018 Tekstuele rechtszetting bijlage BVR fractievorming [field_title_addition]
01/06/2018 Wijziging provinciedecreet [field_title_addition]
25/05/2018 Lokale en provinciale verkiezingen: aantal te verkiezen mandaten [field_title_addition]
18/05/2018 Statuut lokale mandataris [field_title_addition]
18/05/2018 Gemeentelijke volksraadpleging [field_title_addition]
27/04/2018 Verkoop Kasteel ter Ham in Steenokkerzeel [field_title_addition]
27/04/2018 Decreet lokaal bestuur: inwerkingtreding artikel 603 [field_title_addition]
20/04/2018 SV Administratieve vereenvoudiging VO [field_title_addition]
20/04/2018 Verkoop gewestgronden A1-E19 [field_title_addition]
20/04/2018 Lokale en provinciale verkiezingen: aantal te verkiezen mandaten [field_title_addition]
20/04/2018 Bekendmaking en raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van het lokaal bestuur [field_title_addition]
20/04/2018 Model van akte rond fractievorming voor gemeenteraad, districtsraad en provincieraad [field_title_addition]
20/04/2018 Bestuurlijk toezicht: wijze van communicatie [field_title_addition]