Overzicht beslissingen van de Vlaamse Regering

Jaartal: 2020
Datumaflopend sorteren Status Onderwerp
27/03/2020 Definitieve goedkeuring Besluit Vlaamse Regering afwijking van decreet begraafplaatsen en lijkbezorging bij infectieziekten
10/04/2020 Mededeling Omzendbrief KB 2020/01 overheidsopdrachten impact coronamaatregelen
15/05/2020 Definitieve goedkeuring Besluit Vlaamse Regering: projectsubsidie noodopvang schoolkinderen vanaf 15 mei 2020
29/05/2020 Mededeling Sectoraal akkoord 2020 voor het personeel van de lokale en provinciale besturen
10/07/2020 Definitieve goedkeuring Vrijwillige fusies van gemeenten: ondersteunende maatregelen
10/07/2020 Bekrachtiging en afkondiging Besluit subsidie consumptiebudget kwetsbare doelgroepen
17/07/2020 Principiële goedkeuring Versterking lokale democratie
17/07/2020 Principiële goedkeuring Besluit Vlaamse Regering sjerp burgemeester
18/09/2020 Principiële goedkeuring Besluit rechtspositieregeling
25/09/2020 Definitieve goedkeuring Besluit Vlaamse Regering sjerp burgemeester
09/10/2020 Definitieve goedkeuring Nota regiovorming
30/10/2020 Principiële goedkeuring Decreet instemming met overeenkomst inzake vervoer van lijken over land
30/10/2020 Definitieve goedkeuring Besluit Vlaamse Regering afwijking van decreet begraafplaatsen en lijkbezorging bij infectieziekten - wijziging
13/11/2020 Principiële goedkeuring Erkenningsdecreet lokale geloofsgemeenschappen
13/11/2020 Definitieve goedkeuring Besluit Vlaamse Regering: subsidie contact- en bronopsporing COVID-19
13/11/2020 Instemming Koninklijke besluiten Dode Hand
20/11/2020 Definitieve goedkeuring Besluit Vlaamse Regering: projectsubsidie noodopvang schoolkinderen vanaf 9 november 2020 tot en met 2 april 2021
04/12/2020 Definitieve goedkeuring Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing – erkenning – 2021 - 2025
04/12/2020 Definitieve goedkeuring Besluit Vlaamse Regering subsidie project Labo Regiovorming aan de VVSG
04/12/2020 Principiële goedkeuring Besluit Vlaamse Regering voorwaarden schuldovername fusies vanaf 1/1/2025
18/12/2020 Principiële goedkeuring Besluit Vlaamse Regering COVID-19 en wijziging rechtspositieregeling
18/12/2020 Mededeling Conceptnota geboorteverlof lokale besturen
Jaartal: 2021
Datumaflopend sorteren Status Onderwerp
22/01/2021 Definitieve goedkeuring Besluit Vlaamse Regering subsidie infrastructuur en uitbating vaccinatiecentrum
29/01/2021 Definitieve goedkeuring Besluit Vlaamse Regering: voorwaarden schuldovername fusies vanaf 1 januari 2025
29/01/2021 Principiële goedkeuring Besluit Vlaamse Regering: uitbreiding geboorteverlof personeelsleden lokale besturen
10/02/2021 Definitieve goedkeuring Besluit Vlaamse Regering: subsidie collectief transport naar vaccinatiecentrum
12/02/2021 Principiële goedkeuring Decreet lokale democratie
12/02/2021 Principiële goedkeuring Besluit Vlaamse Regering digitaal of hybride vergaderen lokale besturen
12/02/2021 Definitieve goedkeuring Besluit Vlaamse Regering: subsidies programmamanagement en bestaffing vaccinatieteams in vaccinatiecentra
26/02/2021 Definitieve goedkeuring Besluit Vlaamse Regering: projectsubsidie fietsinfrastructuur Vlaamse gemeenten
12/03/2021 Definitieve goedkeuring Nota regiovorming
12/03/2021 Definitieve goedkeuring Besluit Vlaamse Regering covid-19 en wijziging rechtspositieregeling
19/03/2021 Principiële goedkeuring Voorontwerp erkenningsdecreet lokale geloofsgemeenschappen
19/03/2021 Principiële goedkeuring Besluit Vlaams Regering verhoging eindejaarstoelage
26/03/2021 Definitieve goedkeuring Besluit Vlaamse Regering compensatie noodopvang schoolkinderen verlengd t.e.m. 30 juni 2021
23/04/2021 Definitieve goedkeuring Besluit Vlaamse Regering wijziging afwijking van decreet begraafplaatsen en lijkbezorging bij infectieziekten
30/04/2021 Definitieve goedkeuring Ontwerp decreet versterking lokale democratie
07/05/2021 Definitieve goedkeuring Besluit Vlaamse Regering verlenging subsidie contact- en bronopsporing
04/06/2021 Definitieve goedkeuring Besluit Vlaamse Regering subsidie voor klimaatacties ter uitvoering van het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP)
04/06/2021 Definitieve goedkeuring Ontwerp erkenningsdecreet lokale geloofsgemeenschappen
04/06/2021 Principiële goedkeuring Ontwerp besluit Vlaamse Regering geboorteverlof
04/06/2021 Principiële goedkeuring Ontwerp van besluit Vlaams Regering verhoging eindejaarstoelage
04/06/2021 Definitieve goedkeuring Besluit Vlaamse Regering verlenging subsidie infrastructuur en uitbating vaccinatiecentrum
18/06/2021 Principiële goedkeuring Voorontwerp decreet wijziging Havendecreet in uitvoering van de Verordening (EU) 2017/352
18/06/2021 Principiële goedkeuring Ontwerp besluit Vlaamse Regering wijziging quickwins
25/06/2021 Definitieve goedkeuring Besluit Vlaamse Regering projectsubsidies zomerscholen 2021
25/06/2021 Definitieve goedkeuring Besluit Vlaamse Regering afwijking van artikel 19 decreet begraafplaatsen en lijkbezorging bij infectieziekten
09/07/2021 Mededeling Plan Vlaamse Veerkracht: Gemeente zonder Gemeentehuis
16/07/2021 Bekrachtiging en afkondiging Decreet versterking lokale democratie
16/07/2021 Principiële goedkeuring Ontwerp besluit Vlaamse Regering verhoging eindejaarstoelage en uitbreiding rouwverlof
16/07/2021 Definitieve goedkeuring Visienota herbestemming parochiekerken
16/07/2021 Mededeling Mededeling over nieuw besluit Vlaamse Regering rechtspositieregeling lokale en provinciale besturen
16/07/2021 Bekrachtiging en afkondiging Decreet bevoegdheid ondertekening authentieke akten onroerende verrichtingen
16/07/2021 Definitieve goedkeuring Ontwerp decreet instemming met overeenkomst inzake vervoer van lijken over land
10/09/2021 Definitieve goedkeuring Besluit Vlaams Regering verhoging eindejaarstoelage VIA6-personeel
10/09/2021 Definitieve goedkeuring Besluit Vlaamse Regering over digitaal of hybride vergaderen lokale besturen
01/10/2021 Definitieve goedkeuring Besluit Vlaamse Regering verlenging subsidie infrastructuur en uitbating vaccinatiecentrum
01/10/2021 Mededeling Omzendbrief KBBJ/ABB 2021/1 overgang activiteiten
05/10/2021 Definitieve goedkeuring Besluit Vlaamse Regering geboorteverlof
19/11/2021 Definitieve goedkeuring Besluit Vlaamse Regering verlenging subsidie infrastructuur en uitbating vaccinatiecentrum