Overzicht beslissingen van de Vlaamse Regering

Jaartal: 2021
Datumoplopend sorteren Status Onderwerp
19/03/2021 Principiële goedkeuring Besluit Vlaams Regering verhoging eindejaarstoelage
26/02/2021 Definitieve goedkeuring Besluit Vlaamse Regering: projectsubsidie fietsinfrastructuur Vlaamse gemeenten
12/02/2021 Principiële goedkeuring Decreet lokale democratie
12/02/2021 Principiële goedkeuring Besluit Vlaamse Regering digitaal of hybride vergaderen lokale besturen
12/02/2021 Definitieve goedkeuring Besluit Vlaamse Regering: subsidies programmamanagement en bestaffing vaccinatieteams in vaccinatiecentra
10/02/2021 Definitieve goedkeuring Besluit Vlaamse Regering: subsidie collectief transport naar vaccinatiecentrum
29/01/2021 Definitieve goedkeuring Besluit Vlaamse Regering: voorwaarden schuldovername fusies vanaf 1 januari 2025
29/01/2021 Principiële goedkeuring Besluit Vlaamse Regering: uitbreiding geboorteverlof personeelsleden lokale besturen
Jaartal: 2020
Datumoplopend sorteren Status Onderwerp
18/12/2020 Principiële goedkeuring Besluit Vlaamse Regering COVID-19 en wijziging rechtspositieregeling
18/12/2020 Mededeling Conceptnota geboorteverlof lokale besturen
04/12/2020 Definitieve goedkeuring Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing – erkenning – 2021 - 2025
04/12/2020 Definitieve goedkeuring Besluit Vlaamse Regering subsidie project Labo Regiovorming aan de VVSG
04/12/2020 Principiële goedkeuring Besluit Vlaamse Regering voorwaarden schuldovername fusies vanaf 1/1/2025
20/11/2020 Definitieve goedkeuring Besluit Vlaamse Regering: projectsubsidie noodopvang schoolkinderen vanaf 9 november 2020 tot en met 2 april 2021
13/11/2020 Principiële goedkeuring Erkenningsdecreet lokale geloofsgemeenschappen