Overzicht beslissingen van de Vlaamse Regering

Jaartal: 2020
Datumoplopend sorteren Onderwerp Status
27/03/2020 Besluit Vlaamse Regering afwijking van decreet begraafplaatsen en lijkbezorging bij infectieziekten Definitieve goedkeuring
Jaartal: 2019
Datumoplopend sorteren Onderwerp Status
20/12/2019 Programmadecreet 2020 Bekrachtiging en afkondiging
29/11/2019 Koninklijke besluiten Dode Hand Instemming
03/05/2019 Omzendbrief Transacties Mededeling
03/05/2019 Instructies meerjarenplannen lokale besturen 2020-2025
22/02/2019 Wijziging decreet over de begraafplaatsen en de lijkbezorging
08/02/2019 Afschaffing personeelsformatie provincies: inwerkingtreding
25/01/2019 Verzekeringen lokale besturen
18/01/2019 Vervanging analoge bestuursdocumenten door digitale
11/01/2019 Wijziging decreet over de begraafplaatsen en de lijkbezorging
Jaartal: 2018
Datumoplopend sorteren Onderwerp Status
21/12/2018 GWH 7038- 1 mededeling
21/12/2018 Wijzigingsdecreet regelgeving politiek verlof
21/12/2018 Wijzigingsdecreet lokaal bestuur
21/12/2018 Samenstelling lokale adviescommissie minimale levering elektriciteit, gas en water
14/12/2018 Omzendbrief toezicht
14/12/2018 Tuchtprocedure voor het statutaire provinciepersoneel
30/11/2018 Organisatie van een provinciale volksraadpleging
30/11/2018 Mandatendatabank lokale en provinciale besturen
09/11/2018 Samenstelling Vlaamse adviescommissie Volksraadplegingen
26/10/2018 Omzendbrief Installatie
26/10/2018 Gewestelijke ontvangers: bijdrage gemeenten
12/10/2018 Functionaris voor gegevensbescherming
12/10/2018 Mandatendatabank lokale en provinciale besturen
12/10/2018 Organisatie van een provinciale volksraadpleging
05/10/2018 Oproep 2018 voor stadsvernieuwingsprojecten: subsidie projecten