Overzicht beslissingen van de Vlaamse Regering

Jaartal: 2019
Datumoplopend sorteren Onderwerp
03/05/2019 Omzendbrief Transacties [field_title_addition]
03/05/2019 Instructies meerjarenplannen lokale besturen 2020-2025 [field_title_addition]
22/02/2019 Wijziging decreet over de begraafplaatsen en de lijkbezorging [field_title_addition]
08/02/2019 Afschaffing personeelsformatie provincies: inwerkingtreding [field_title_addition]
25/01/2019 Verzekeringen lokale besturen [field_title_addition]
18/01/2019 Vervanging analoge bestuursdocumenten door digitale [field_title_addition]
11/01/2019 Wijziging decreet over de begraafplaatsen en de lijkbezorging [field_title_addition]
Jaartal: 2018
Datumoplopend sorteren Onderwerp
21/12/2018 GWH 7038- 1 mededeling [field_title_addition]
21/12/2018 Wijzigingsdecreet regelgeving politiek verlof [field_title_addition]
21/12/2018 Wijzigingsdecreet lokaal bestuur [field_title_addition]
21/12/2018 Samenstelling lokale adviescommissie minimale levering elektriciteit, gas en water [field_title_addition]
14/12/2018 Omzendbrief toezicht [field_title_addition]
14/12/2018 Tuchtprocedure voor het statutaire provinciepersoneel [field_title_addition]
30/11/2018 Organisatie van een provinciale volksraadpleging [field_title_addition]
30/11/2018 Mandatendatabank lokale en provinciale besturen [field_title_addition]
09/11/2018 Samenstelling Vlaamse adviescommissie Volksraadplegingen [field_title_addition]
26/10/2018 Omzendbrief Installatie [field_title_addition]
26/10/2018 Gewestelijke ontvangers: bijdrage gemeenten [field_title_addition]
12/10/2018 Mandatendatabank lokale en provinciale besturen [field_title_addition]
12/10/2018 Organisatie van een provinciale volksraadpleging [field_title_addition]
12/10/2018 Functionaris voor gegevensbescherming [field_title_addition]
05/10/2018 Oproep 2018 voor stadsvernieuwingsprojecten: subsidie projecten [field_title_addition]
05/10/2018 Oproep 2018 voor stadsvernieuwingsprojecten: conceptsubsidiëring [field_title_addition]
14/09/2018 Vervreemding onroerende domeingoederen: ontwerpdecreet [field_title_addition]
14/09/2018 Tweede pensioenpijler: Vlaams Pensioenfonds en wijziging Vlaams personeelsstatuut [field_title_addition]