Overzicht beslissingen van de Vlaamse Regering

Jaartal: 2020
Datumoplopend sorteren Onderwerp Status
04/12/2020 Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing – erkenning – 2021 - 2025 Definitieve goedkeuring
04/12/2020 Besluit Vlaamse Regering subsidie project Labo Regiovorming aan de VVSG Definitieve goedkeuring
04/12/2020 Besluit Vlaamse Regering voorwaarden schuldovername fusies vanaf 1/1/2025 Principiële goedkeuring
20/11/2020 Besluit Vlaamse Regering projectsubsidie kinderopvang Definitieve goedkeuring
13/11/2020 Koninklijke besluiten Dode Hand Instemming
13/11/2020 Erkenningsdecreet lokale geloofsgemeenschappen Principiële goedkeuring
13/11/2020 Besluit Vlaamse Regering subsidie contact- en bronopsporing covid-19 Definitieve goedkeuring
30/10/2020 Decreet instemming met overeenkomst inzake vervoer van lijken over land Principiële goedkeuring
30/10/2020 Besluit Vlaamse Regering afwijking van decreet begraafplaatsen en lijkbezorging bij infectieziekten - wijziging Definitieve goedkeuring
09/10/2020 Nota regiovorming Definitieve goedkeuring
25/09/2020 Besluit Vlaamse Regering sjerp burgemeester Definitieve goedkeuring
18/09/2020 Besluit rechtspositieregeling Principiële goedkeuring
17/07/2020 Versterking lokale democratie: wijzigingsdecreet Principiële goedkeuring
17/07/2020 Besluit Vlaamse Regering sjerp burgemeester Principiële goedkeuring
10/07/2020 Besluit subsidie consumptiebudget kwetsbare doelgroepen Bekrachtiging en afkondiging